එඩේරමුල්ල නගරයේ නම “අක්බර් ටවුන්” ලෙස වෙනස් කරයි. ගමම නොසන්සුන්

අපේ රට හොඳ වුණාට ඉන්න සමහර මිනිස්සු නිසා හොඳයි කියලා කියන්න අමාරුයි.

 

මොකද රටේ තියෙන සමහර පහත දේශපාලන ක්‍රියාවන් රටේ ජනතාව මුලා කරන නිසා.

මහර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් “එඩේරමුල්ල” නගරයේ නාමය “අක්බර් ටවුන්”ලෙස වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් අතර නොසන්සුන්තාවයක් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා.

එම ප්‍රදේශයේ සිංහල පවුල් 4000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවත් වන බවත්, මුස්ලිම් පවුල් පදිංචිව සිටින්නේ 500කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් බවත්, එසේ තිබියදී අන්තවාදී ඇමතිවරයෙකුගේ උවමනාව මත ප්‍රදේශයේ නම වෙනස් කර ගැසට් කර ඇති බවත් ඊයේ (7) රාත්‍රියේ එඩේරමුල්ල පල්ලිය අසලට එක්වූ ජනතාව චෝදනා කරලා තියෙනවා.

 

එම ස්ථානයට පැමිණි ලසන්ත අලගියවන්න අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මැතිවරණයක් ලඟ එන බැවින් දැන් කිසිවක් කිරීමට නොහැකි බවත් මැතිවරණයෙන් පසුව ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කිරීමට උත්සහ කරන බවත්ය.

ඉතින් මේ සිදුවීම ඇත්තනම් කොහොමද එහෙම ඇමතිවරයෙක් ගමක නමක් ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් අහන්නේ නැතුව ඔහේ වෙනස් කරන්නේ. ඇත්තටම එක නම් සදාචාරයක් නැති වැඩක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *