රස කර කර බලන නිල් චිත්‍රපටි වල ඇත්තටම වෙන දේ මෙන්න. මේවා දැක්කම නම් බලන එකත් එපා වේවි .

නිල් චිත්‍රපට ගැන තියෙන්නෙ අපිට ඒ තරම් හොඳ ආකල්පයක් නම් නොවෙයි.සමාජය ඉස්සරහ අසැබි දෙයක් විදියට නිල් චිත්‍රපට පිළිබඳව ආකල්ප පැවතියද 80% වැනි පිරිසක්ම මෙම නිල් චිත්‍රපට රහසිගතව නරඹනවා.

නිල් චිත්‍රපට රස කර කර බැලුවට ඔබ ඒ පිළිබඳව තිරය පිටුපස සැගවුණු ඇග හිරි වැටෙන කතාව ඔබ දැනගෙන සිටියාද? විනාඩි දෙක තුනකට සීමා වුණ මෙම චිත්‍රපට රූ ගත කරන්න දරණ වෙහෙස දැනගතහොත් ඔබ පුදුම වෙනවා.

නිල් චිත්‍රපට වලට රංගනයෙන් දායක වෙන සියයට අනූපහක්ම කාන්තාවන් එයට දායක වන්නේ අකමැත්තෙන්.

 

නිල් චිත්‍රපට තුළ රංගනයෙන් දායක වන පිරිමි නළුවාට වඩා දස ගුණයක් වැඩියෙන් කාන්තාවට ගෙවීම කරනු ලබනවා.වඩා අඩු මුදලකින් චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කළ යුතු නිසා දවසේ පැය 18ක කාලයක් පුරා රූ ගත කිරීම් සිද්ධ කරනු ලබනවා.

 

තවද , මෙහිදී බොහෝමයක් දර්ශන වාර අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ කැමැත්ත සම්පූර්ණ වනතාක් රූගත කිරීමට සිදුවනවා. බොහෝ විට එකම දර්ශන වාරය කිහිප විටක්ම රූගත කිරීමට සිදුවෙනවා.

 

ඊළඟ දර්ශන වාරය එළඹෙන තුරු නිරූපිකාව සිටින්නේ විවේකාගාරයේ.එහිදී බෝහෝ විට ඇය විසින් ඖෂධ වර්ග පානය කරනු ලබන්නේ ඊලග දර්ශන වාරයෙහි මුහුණ දීමට සිදුවන වේදනාව හා ලැජ්ජාව අවම කර ගැනීම උදෙසාය.