අලුතින් ගෙනා පරිගණකය අසළ කිවිසුම් පිටකළ නොදරුවාට නරුම පියා දුන් දඩුවම.

සිය පරිගණකයට වෛරස් යාවි යැයි බියෙන් ඒ අසළ කිවිසුමක් හෝ ඇරීමට දරුවන්ට තහංචි දැමු පියෙකු පිළිබද සිද්ධියක්‌ මාවනැල්ල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.

මෙම පුද්ගලයා සිය පරිගණකයට වෛරස් යාවි යයි නිතරම බියෙන් පසුවන්නෙකි වරක් වෛරසයක් නිසා ඔහුගේ පරිගණකයේ මෘදුකංග හා ලිපිලේකන රාශියක් විනාස වී ගොස් ඇත.

 

පසු දිනක රාජකාරී නිමවී නිවසට පැමිණි විට තම පස් හැවිරිදි පුංචි පුතුට පරිගණකය අසළ කිවිසුමක් පිටකළ නිසා තම පරිගණකයට වෛරස අතුල්වේ යැයි කියමින් ඔහු පලද සිටි බද පටිය ගලවා වැරෙන් පහර දී ඇත.