සිරුරට අහිතකර ක්‍රීම් වර්ග 7ක් වෙළදපළින් ඉවත් කිරීමට නියෝග…

ආනයනකරුවකු, බෙදාහරින්නෙකු, නිෂ්පාදකයකු සදහන් නොවන මනුෂ්‍ය ශරීරයට අහිතකර ක්‍රීම් වර්ග 7ක් වෙළදපොලින් ඉවත් කිරීමට නියෝග කල මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් අදිකරණය එම ක්‍රීම් අලෙවි කල වෙළදුන්ට දඩ නියම කළේය.

ආනයනකරු, බෙදාහරින්නා පිළිබද තොරතුරු සදහන්ව නොමැති පහත දැක්වෙන ක්‍රීම් වර්ග මෙසේ වෙළදපොලින් ඉවත් කිරීමට සිදුවේ. (Goree-Day and Night Whitning Cream, Glow, Golden Pearl, Goree-Beauty Cream, Fresh & White Beauty Cream, Muna) යන ක්‍රීම් වර්ගවල වෙළද නාමයන් පිළිබද මාධ්‍ය ඔස්සේ මහජනතාව දැනුවත් කරන ලෙසද මහේස්ත්‍රාත්වරිය තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරමින් පාරිබෝගික කටයුතු පිළිබද අදිකරියට නියෝග කර ඇත.