මිට කලින් ප්‍රියංකා චොප්‍රා ව මේ විදියට දැකල තියෙනවද?

ඉන්දිය සුප්‍රසිද්ධ බොලිවුඩ නිලි ප්‍රියංකා චොප්‍රා ගේ මිට පෙර නොදුටු චායරුප රැසක් විදෙස් වෙබ් අඩවියක් මගින් මේ දින වල ප්‍රසිද්ධ කර ඇත.

එහි දක්වා තිබු අයුරින් මෙය ඉදිරියේදි නිකුත් විමට ඇති චිත්‍ර පටයක සම්බන්ධ බවය නමුත් එම චිත්‍ර පටය පිලිබඳ කිසිවක් එම වෙබ් අඩවිය මගින් හෙලි කර නොමැත.

මෙම චායරුප අනුව ප්‍රියංකා ඉදිරියේදි සාරාගී අයුරින් චිත්‍රපට වලට දායක වන බවක් පෙනී යයි. විශේෂත්වය වන්නේ ප්‍රියංකා හට 2016 දි සාරාගී චිත්‍ර පටයකට ලැබුනු ආරාධනාව ඇය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුනි. නමුත් මෙම චායරුප අනුව පෙනි යන්නේ ඇය ඉදිරි චිත්‍රපට තුලදි අපට සරාගී අයුරින් දැක ගත හැකි බවයි.