වස්ති අනුෂ්ක උදාන මියයයි.

වස්ති production අලුත්ම නිෂ්පාදනය “යමි පයින් යමි” නම් ඔවුන්ගේ නවතම වීඩියෝව Youtube හරහා නිකුත් කල ඇත.

මෙහිදී දේශපාලකයෝ දුන් බොරු පොරොන්දු හමුවේ ශෝකයට පත් වූ අනුෂ්ක මියයන ජවනිකාවක් මෙම වීඩියෝව තුල ඇතුලත් වේ. මෙය බොහෝ රසිකයන්ගේ සිත්ගන්නා සුළු දර්ශනයක් විය. මේ වන විට මෙම වීඩියෝව youtube තුල trending වීඩියෝ තුලට යමින් තිබෙන බව පෙනී යයි.

වීඩියෝව මෙතනින්…