රටටම එක නීතියක් නම් යුද හමුදාවට වෙනම නීතියක්ද?

මහනුවර kandy city centre අසළදී වාහන නැවත්වීම තහනම් යැයි හැගවෙන මාර්ග සංඥ‌‍ාව අසළ  නවතා තිබූ යතුරුපැදි කීපයකටම මහනුවර පොලිසිය විසින් දඩ පත්‍රිකා අලවා ඇති අතර ඒ අතර වන යුද හමුදා යතුරු පැදියකට එම දඩ කොලය අලවා නොමැති අතර ඒ පිළිබද දැක්වෙන වීඩියෝවක් අප වෙත ලැබුණි.

නීතිය කෙතරම් දුරට සාදරණද අසාදාරණද යන වග තීරණය කිරීම ඔබ සතුයි. රටේ සැමටම එක් නීතියක් පවතිනවා නම් එම රථයට පමණක් මෙලෙස කිරීම සාදරණද?

වීඩියෝව මෙතනින්……