ගෑනිගේ නම අතේ ගහන පිරිමි අතරේ මවගේ රුව පපුවේ ගහපු ලංකාවේ කොල්ලෙක්.

තමන්ගේම අම්මා වැඩිහිටි නිවාස වලට ගෙන ගොස් දමන පුතුන් අතරේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ තරුණයෙක් විසින් තමන්ගේම මවගේ රුවතම ශරිරයේ සිත්තම් කර ගත් අපුරු සිදුවිමක් පසුගියදා අපට වාර්තා වුනි.

සාමාන්‍යයෙන් තරුණයාන් බහුලව tatoo ගැසිමට යොමු වුවත් මෙලෙස තමන්ගේ මවගේ රැව තමන්ගේ ගතේහි සිත්තම් කර ගැනිම තරමක් දුර්ලබ සිදුවිමකි.

චායරුප හා විඩියෝ පහතින් දැක්වේ.

වීඩියෝව මෙතනින්…..