මහනුවර අබතැන්නේ බෝම්බ ප්‍රහාරයේ සත්‍ය සිදුවිම – ” බෝම්බ weapon ගනින් ,ආය කියන්නේ නෑ..” Video සහිතයි

මහනුවර අබතැන්න ප්‍රදේශයේ රීයේ (මාර්තු 7) දින සිදු වු කලකොලහාලය අතරතුර බොම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇත. පුජාපිටිය විහාරයට මුස්ලිම්වරුන්ට පහර දිමෙන් පසු මෙම තත්ත්වය ඇති වු බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇත.කෙසේ වෙතත් පොලිසිය හා යුද හමුදාවේ මැදිහත් විම මගින් තත්ත්වය පාලනය කොට සියල්ල විසිරුවා හරින ලදී.

වීඩියෝව මෙතැනින් බලන්න.